Casino Royale

Casino Royale är den tjugoförsta filmen om den brittiske spionen James Bond, och kan som sådan tyckas vara bara ytterligare en Bond-film i raden av Bond-filmer. Men det var många faktorer som gjorde att Casino Royale var en speciell Bond-film. För det första var inspelningen av Casino Royale den tredje […]

meeta